Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 22.03.2022г.

На 22.03.2022г. от 17 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-934/14.03.2022г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-22-30/14.03.2022г., относно провеждане на шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление.

2. Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-1137/07.02.2022г. от Лилия Георгинова  Кръстева от с. Места;

2. заявление с вх. №ОС-З-1138/08.02.2022г. от Здравка Спасова Кехайова от гр. Добринище;

3. заявление с вх. №ОС-З-1139/08.02.2022г. от Олга Георгиева Попова от гр. Добринище;

4. заявление с вх. №ОС-З-1140/08.02.2022г. от Николай Спасов Топузов от гр. Добринище;

5. заявление с вх. №ОС-З-1142/10.02.2022г. от Яким Руменов Чуков  от гр. Банско;

6. заявление с вх. №ОС-З-1143/10.02.2022г. от Райна Лазарова Слаева от гр. Банско;

7. заявление с вх. №ОС-З-1144/14.02.2022г. от Надежда Кръстева Обецанова от гр. Банско;

8. заявление с вх. №ОС-З-1145/15.02.2022г. от Спаса Димитрова Топузова от гр. Добринище;

9. заявление с вх. №ОС-З-1146/15.02.2022г. от Иван Китанов Халачев от гр. Добринище;

10. заявление с вх. №ОС-З-1147/17.02.2022г. от Костадин Николов Дурков от гр. Добринище;

11. заявление с вх. №ОС-З-1148/17.02.2022г. от Лазар Иванов Павлов от гр. Добринище;

12. заявление с вх. №ОС-З-1149/21.02.2022г. от Факрие Ибрахим Мустакли от с.Филипово;

13. заявление с вх. №ОС-З-1152/22.02.2022г. от Никола Томов Мунин от гр. Добринище;

14. заявление с вх. №ОС-З-1153/22.02.2022г. от Иван Георгиев Пчелин от гр. Добринище;

15. заявление с вх. №ОС-З-1154/28.02.2022г. от Ибрахим Алмаз Туталъ от с. Филипово;

16. заявление с вх. №ОС-З-1155/01.03.2022г. от Юри Генчев Иванов от гр. Добринище;

17. заявление с вх. №ОС-З-1156/01.03.2022г. от Георги Христов Камбуров от гр. Добринище;

18. заявление с вх. №ОС-З-1157/01.03.2022г. от Парашкева Благоева Джолева от гр. Добринище;

19. заявление с вх. №ОС-З-1159/01.03.2022г. от Гергана Янева Хаджипопова от гр. Банско;

20. заявление с вх. №ОС-З-1161/02.03.2022г. от Кадрие Арифатова Зекирова от с. Филипово;

21. заявления с вх. №94-22-140/10.01.2022г. и ОС-З-1164/04.03.2022г. от Живка Александрова Горанова от гр. Банско;

22. заявление с вх. №ОС-З-1162/02.03.2022г. от Евгения Георгиева Халачева от гр. Добринище;

23. заявление с вх. №ОС-З-1163/04.03.2022г. от Благой Георгиев Халачев от гр. Добринище;

24. заявление с вх. №ОС-З-1165/07.03.2022г. от Арифат Ибраим Туталь  от с. Филипово;

25. заявление с вх. №ОС-З-1166/07.03.2022г. от Радка Георгиева Сакарева от гр. Добринище;

26. заявление с вх. №ОС-З-1167/07.03.2022г. от Илия Георгиев Кехайов от гр. Добринище;

27. заявление с вх. №ОС-З-1168/08.03.2022г. от Генади Вержинов Ангелов от гр. Банско;

28.заявление с вх. №ОС-З-1169/08.03.2022г. от Димитър Кръстев Каферинов от гр. Добринище;

29. заявление с вх. №ОС-З-1170/09.03.2022г. от Снежана Стоянова Дуркова от гр. Добринище;

30. заявление с вх. №ОС-З-1171/09.03.2022г. от Славе Славев Костадинов от гр. Банско;

31. заявление с вх. №94-22-2319/10.03.2022г. от Анушка Стоянова Генчева от гр. Банско;

32.заявление с вх. №ОС-З1172/14.03.2022г. от Снежанка Борисова Събева от гр. Банско;

33. заявление с вх. №ОС-З-1173/16.03.2022г. от Елена Костадинова Митрева от гр. Добринище.