Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 20.10.2021г.

На 20.10.2021г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности  и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1038/03.09.2021г. от Иван Кюркчиев, относно освобождаването му от Съвета на директорите на ПФК Банско ЕАД.
  2. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1056/01.10.2021г. от Георги Бенин, относно освобождаването му от Съвета на директорите на ПФК Банско ЕАД.
  3. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1057/01.10.2021г. от Александър Витанов, относно освобождаването му от Съвета на директорите на ПФК Банско ЕАД.