Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 25.05.2023 г.

На 25.05.2023г. от 17часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Среща с представители на „Футболен клуб- Балкан“ гр. Добринище и „Футболен клуб - Банско тиим“ гр. Банско, относно  управление и поддръжка на стадиона в град Добринище.