Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 16.02.2021 г.

На 16.02.2021г. от 16.45 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-694/02.02.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа“.
  2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-703/11.02.2021 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2021 година.
  3. Парични помощи:

1. заявление с вх. №94-21-275/19.01.2021г. от Живка Александрова Горанова от гр. Банско;

2. заявление с вх. №94-21-276/19.01.2021г. от Славейка Димчова Михайлова от гр. Банско;

3. заявление с вх.№ОС-З-867/19.01.2021г. от Иван Димитров Галев от гр. Банско;

4. заявление с вх. №ОС-З-868/19.01.2021г. от Филип Славчов Кафеджиев от гр. Банско;

5. заявление с вх. №ОС-З-869/19.01.2021г.от Мария Димитрова Гълъбова от гр. Банско;

6. заявление с вх. №ОС-З-870/20.01.2021г. от Величка Атанасова Пръчкова от гр. Банско;

7. заявление с вх. №94-21-312/20.01.2021г. от Никола Петров Лефтеров от гр. Банско;

8. заявление с вх. №94-21-313/20.01.2021г. от Елена Огнянова Генчева от гр. Банско;

9.заявление с вх. №ОС-З-871/22.01.2021г. от Димитър Борисов Скоклин от гр. Добринище;

10. заявление с вх. №ОС-З-872/22.01.2021г. от Елена Петрова Семова от гр. Банско;

11. заявление с вх. №94-21-351/22.01.2021г. от Янка Иванова Неделчева от гр. Банско;

12. заявление с вх. №94-21-353/22.01.2021г. от Борис Данаилов Михайлов от гр. Банско;

13. заявление с вх. №94-21-352/22.01.2021г. от Екатерина Василева Михайлова от гр. Банско;

14. заявление  с вх. №94-21-363/22.01.2021г. от Здравчо Иванов Лефтеров от гр. Банско;

15. заявление с вх. №ОС-3-873/25.01.2021г. от Благо Георгиев Галчов от гр. Добринище;

16. заявление с вх. №ОС-3-874/25.01.2021г. от Мария Костадинова Галчова от гр. Добринище;

17. заявление с вх. №ОС-3-875/26.01.2021г. от Спаса Димитрова Топузова от гр. Добринище;

18. заявление с вх. №ОС-3-876/26.01.2021г. от Марияна Георгиева Попова от гр. Добринище;

19. заявление с вх. №ОС-3-877/27.01.2021г. от Иван Георгиев Пчелин от гр. Добринище;

20. заявление с вх. №ОС-З-878/28.01.2021г. от Елеонора Цветкова Рошкова от гр. Банско;

21. заявление с вх. №ОС-3-879/29.01.2021г. от Костадин Благоев Павлов от гр. Добринище;

22. заявление  с  вх.   №94-21-456/28.01.2020г. от Красимира Валентинова Катеринина от гр. Банско;

23. заявление с вх. №ОС-З-880/01.02.2021г. от Катерина Радкова Варина от гр. Банско;

24. заявление с вх. №ОС-З-881/02.02.20201г. от Никола Иванов Власев от гр. Добринище;

25. заявление с вх. №ОС-З-883/03.02.2021г. от Иван Благоев Парталов от гр. Банско; 

26. заявление с вх. №94-51-587/04.02.2021г. от Снежанка Борисова Събева от гр. Банско;

27. заявление с вх. №ОС-З-884/05.02.2021г. от Кадифа Иванова Стоичкова от гр. Банско;

28. заявление с вх. №ОС-З-885/05.02.2021г. от Стоян Апостолов Митрев от гр. Банско;

29. заявление с вх. №ОС-З-886/08.02.2021г. от Мустафа Исмаил Якъп от гр. Филипово;

30. заявление с вх. №ОС-З-887/08.02.2021г. от Адем Ибраим Тамяхкяр от гр. Филипово;

31. заявление с вх. №94-21-658/08.02.2021г. от Любима Първанова Ергина от гр. Добринище;

32. заявление с вх. №ОС-З-888/08.02.2021г. от Пиринка Христова Ковачева от гр. Добринище;

33. заявление с вх. № ОС-З-889/08.02.2021г. от Таня Тодорова Колчакова от гр. Добринище;

34. заявление с вх. №ОС-З-890/08.02.2021г. от Янушка Теоргиева Топузова от гр. Добринище;

35. заявление с вх. №ОС-З-891/08.02.2021г. от Христина Николова Топузова от гр. Добринище;

36. заявление с вх. №ОС-З-892/08.02.2021г. от Никола Томов Мунин от гр. Добринище;

37. заявление с вх. №ОС-З-893/08.02.2021г. от Иван Китанов Халачев от гр. Добринище;

38. заявление с вх. №ОС-З-894/08.02.2021г. от Надежда Паскалева Топузова от гр. Добринище;

39. заявление с вх. №ОС-З-896/08.02.2021г. от Даниела Василева Маринкова от гр.  Банско;

40. заявление с вх. №ОС-З-897/09.02.2021г. от Стойна Благоева Терзиева от гр. Добринище;

41.заявление с вх. №ОС-З-899/09.02.2021г. от Виолета Георгиева Обецанова от гр. Банско;

42. заявление с вх. №ОС-З-900/10.02.2021г. от Гергана Красимирова Семова от гр.Банско;

43. заявление с вх. №ОС-З-901/10.02.2021г. от Димитър Кръстев Каферинов от гр. Добринище;

44.заявление с вх. №ОС-З-902/10.02.2021г. от Рада Костадинова Халачева от гр. Добринище;

45. заявление с вх. №ОС-З-903/10.02.2021г. от Роса Костадинова Мунина от гр. Добринище;

46. заявление с вх. №ОС-З-904/10.02.2021г. от Фидана Кръстева Павлова от гр. Добринище;

47. заявление с вх. №ОС-З-905/11.02.2021г. от Любен Маскимов Попов от гр. Добринище;

48. заявление с вх. № ОС-З-909/11.02.2021г. от Георги Николов Терзиев от гр. Банско.

49. заявление с вх. №ОС-З-911/12.02.2021г. от Дружество „Военоинвалид” от гр. Банско.