Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.04.2021 г.

На 19.04.2021г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-726/30.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020г. за 2020г.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-728/09.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Банско за 2021г.

3. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-291/12.04.2021г. от Велина Кънчева – директор на Дирекция социално подпомагане – Разлог, относно Общинска програма за закрила на детето за 2021г.

4. Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-943/19.03.2021г от Заприна Николова Сакарева от гр. Добринище;

2. заявление с вх. №ОС-З-944/19.03.2021г. от Иван Лазаров Гръков от гр. Добринище;

3. заявление с вх. №ОС-З-945/19.03.2021г.от Драгомир Георгиев Клешков от гр. Банско;

4. заявление с вх. №ОС-З-946/22.03.2021г от Кипра Атанасова Клечерова от с. Места;

5. заявление с вх. №ОС-З-949/01.04.2021г. от Здравко Антонов Станков от гр. Добринище;

6. заявление с вх. №ОС-З-950/01.04.2021г. от Костадин Благоев Павлов от гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З-951/01.04.2021г. от Иван Лазаров Неделчев от гр. Банско;

8. заявление с вх. №ОС-З-952/02.04.2021г. от Даниела Георгиева Рошкова от гр. Банско;

9. заявление с вх. №ОС-З-953/02.04.2021г. от Александра Валериева Събева от гр. Банско;

10. заявление с вх. №ОС-З-954/05.04.2021г. от Йорданка Томова Костадинова от гр. Банско;

11. заявление с вх. №ОС-З-955/02.04.2021г. от Ибрахим Алмаз Туталъ от с. Филипово;

12. заявление с вх. №ОС-З-956/07.04.2021г. от Генади Вержинов Ангелов от гр. Банско;

13. заявление с вх. №ОС-З-957/07.04.2021г. от Радка Иванова Лефтерова                        от гр. Банско;

14. заявление с вх. №ОС-З-958/07.04.2021г. от Мария Иванова Лачина от гр. Добринище;

15. заявление с вх. №ОС-З-960/08.04.2021г. от Пиринка Йорданова Шопова от гр. Добринище;

16. заявление с вх. №ОС-З-961/12.04.2021г. от Зойка Станишева Щуранкова от с. Кремен;

17. заявление с вх. №ОС-З-962/12.04.2021г. от Мария Станишева Балтова от с. Кремен;

18. заявление с вх. №ОС-З-963/12.04.2021г. от Гергина Йорданова Дурева                         от гр. Банско;

19. заявление с вх. №ОС-З-964/13.04.2021г. от Здравчо Иванов Лефтеров                         от гр. Банско;

20. заявление с вх. №ОС-З-965/14.04.2021г. от Надежда Велева Боденова                         от с. Места;

21. заявление с вх. №ОС-З-966/14.04.2021г. от Живка Александрова Горанова от гр. Банско.