Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.10.2021г.

На 19.10.2021г. от 17,15 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-837/15.10.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно сформиране на школа по вероучение в гр. Банско.