Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.07.2022г.

На 19.07.2022г. от 17.15 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-1247/16.06.2022г. от Радка Иванова Лефтерова от гр. Банско

2. заявление с вх.№ ОС-З-1248/17.06.2022г. от Йордана Костадинова Златева гр. Банско;

3. заявление с вх. №ОС-З-1248/17.06.2022г. от Василка Ананиева Чолева от гр. Банско;

4. заявление с вх. №ОС-З-1250/23.06.2022г. от Иван Петков Митрев от гр. Добринище;

5. заявление с вх. №ОС-З-1252/24.06.2022г. от Мария Александрова Павлевичина от гр. Добринище;

6. заявление с вх. №ОС-З-1253/27.06.2022г. от Апостол Радков Чуков от гр. Банско;

7. заявление с вх. №ОС-З-1255/28.06.2022г. от Любен Ангелов Балтов от с. Кремен;

8. заявление с вх. №ОС-З-1256/29.06.2022г. от Йорданка Томова Костадинова от гр. Банско;

9. заявление с вх. №94-22-4524/11.07.2022г. от Йорданка Апостолов Мадолева от гр. Банско;

10. заявление с вх. №ОС-01-1259/07.07.2022г. от Атанаска Андонова Мацина от гр. Банско;

11. заявление с вх. №ОС-01-1260/13.07.2022г. от Гергана Янева Хаджипопова от гр. Банско.