Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 09.12.2021г.

На 09.12.2021г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности  и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Избор на състав на комисия за конкурс „Спортист на годината“.