Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 19.05.2022г.

На 19.05.2022г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности  и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-964/14.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно финансова награда на Катрин Гемкова за постигнати високи спортни резултати.