Log in

Заседание на Общински съвет - Банско на 06.02.2023 г.

На 06.02.2023г. от 17.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Общински съвет – Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2