Log in

Тържествено заседание на Общински съвет - Банско на 31.03.2023 г.

На 31.03.2023 г. от 11 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе тържествено заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2