Log in

Заседание на Общински съвет - Банско на 28.02.2020 г.

На 28.02.2020 г. от 9,30 часа в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.