Log in

Заседание на Общински съвет - Банско на 30.09.2022 г.

На 30.09.2022г. от 9.30ч. в Тържествената зала на НЧ”Никола Вапцаров”гр.Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет –Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2