Log in

Общински съвет Банско

Заседание на Общински съвет - Банско на 21.12.2015 г.

На 21.12.2015 г. от 9,30 часа в тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.

Заседание на Общински съвет - Банско на 20.11.2015 г.

На 20.11.2015 г. от 14,00 часа в тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО ЗА МАНДАТ 2015 - 2019

На 5 ноември 2015 г. от 15:00 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе първото заседание на Общински съвет – Банско за мандат 2015 - 2019г. Заседанието се свиква от областния управител на област Благоевград на основание издадена от него заповед №ОА-АК-958/30.10.2015г. и резултатите от проведените на 25.10.2015 г. избори за общински съветници и кметове при следния дневен ред:

Дневен ред:

1. Приветствено слово на Областния управител на област Благоевград.

2. Обявяване на изборните резултати от Председателя на Общинска избирателна комисия – Банско.

3. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на Община Банско и кметовете на кметства по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

4. Откриване и ръководене на първото заседание на новоизбрания Общински съвет от най-възрастния общински съветник.

5. Избор на председател на Общински съвет-Банско.

6. Други.

Заседание на Общински съвет - Банско на 23.09.2015 г.

На 23.09.2015 г. от 9,30 часа в тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.

Заседание на Общински съвет - Банско на 18.09.2015 г.

На 18.09.2015 г. от 9,30 часа в тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.

Заседание на Общински съвет - Банско на 16.07.2015 г.

На 16.07.2015 г. от 13,30 часа в тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.

Заседание на Общински съвет - Банско на 08.05.2015 г.

На 08.05.2015 г. от 9,30 часа в тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.

Заседание на Общински съвет - Банско на 06.04.2015 г.

На 06.04.2015 г. от 13,30 часа в тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.

Заседание на Общински съвет - Банско на 06.03.2015 г.

На 06.03.2015 г. от 9,30 часа в тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.

Заседание на Общински съвет - Банско на 16.02.2015 г.

На 16.02.2015 г. от 9,30 часа в тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.