Дневен ред за заседания на Общински съвет

Показване на № 
1 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 29.11.2018 г.
2 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 21.11.2018 г.
3 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.10.2018 г.
4 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.09.2018 г.
5 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.08.2018 г.
6 Извънредно заседание на Общински съвет-Банско на 17.07.2018
7 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 20.07.2018 г.
8 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.06.2018 г.
9 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.05.2018 г.
10 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 25.04.2018 г.
11 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 22.03.2018 г.
12 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.02.2018 г.
13 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.01.2018 г.
14 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 21.12.2017 г.
15 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 28.11.2017 г.
You are here