Извънредно заседание на Общински съвет-Банско на 17.07.2018

На 17.07.2018г. от 16,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

 

 

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-155/13.07.2018г. от Ивайло Ръхов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №09-18-373/12.07.2018г., относно учредяване на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД.

докл. И. Ръхов

 


You are here