Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 21.11.2018 г.

На 21.11.2018г. от 16.00 часа в тържествената зала Общинска администрация Банско ще се проведе заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-230/13.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно удостояване на Петър Атанасов със званието „Почетен гражданин на гр. Банско”.

докл. П. Баряков

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-231/13.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Димитър Бърдарев и Николай Грънчаров – доайени в българския алпинизъм .

докл. П. Баряков

 

 


You are here