Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 08.07.2019 г.

На 08.07.2019г. от 09.30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

 

  

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-375/05.07.2019г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-19-106/03.07.2019г., относно отпускане на финансови средства на Мария Красимирова Ковачева за спешно лечение в чужбина.

 

докл. П. Баряков

 


You are here