Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 01.10.2019 г.

На 01.10.2019г. от 17 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Банско ще се проведе заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на искане с вх. №ОС-С-112/25.09.2019г. от общинските съветници Димитър Русков, Георги Главчев, Димитър Юлев, Иван Сакарев, Владимир Колчагов, Александър Весков, Костадин Дурчов и Костадин Атанасов, относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Банско за периода от 25 октомври 2019г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

докл. П. Баряков

 

 


You are here