Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 07.11.2019 г.

На 07.11.2019г. от 16 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе заседание на Общински съвет-Банско при следния:

 

 

Дневен ред

  1. 1.Приветствено слово на Областния управител на област Благоевград.
  2. 2.Обявяване на изборните резултати от Председателя на Общинска изборна комисия – Банско.
  3. 3.Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на Община Банско и кметовете на кметства по чл.32 ал.1 от ЗМСМА.
  4. 4.Откриване и ръководене на първото заседание на новоизбрания Общински съвет от най-възрастния общински съветник.
  5. 5.Избор на председател на Общински съвет – Банско.
  6. 6.Други.

You are here