Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 18.11.2019 г.

На 18.11.2019г. от 9,30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Полагане на клетва от общински съветник.

2. Избор на постоянни комисии към Общински съвет-Банско.

 


You are here