Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 16.03.2020 г.

На 16.03.2020 г. от 17,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-503/16.03.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – Външни системи за изкуствено осветление в община Банско”.

докл. Д. Русков

 


You are here