Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 12.06.2020 г.

На 12.06.2020 г. от 17 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-528/04.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Спортен център Банско” АД.

докл. Г. Главчев

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-529/04.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Юлен” АД.

докл. Г. Главчев

 

 


You are here