Дневен ред за заседания на Общински съвет

Показване на № 
16 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 21.11.2018 г.
17 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.10.2018 г.
18 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.09.2018 г.
19 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.08.2018 г.
20 Извънредно заседание на Общински съвет-Банско на 17.07.2018
21 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 20.07.2018 г.
22 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.06.2018 г.
23 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.05.2018 г.
24 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 25.04.2018 г.
25 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 22.03.2018 г.
26 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.02.2018 г.
27 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.01.2018 г.
28 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 21.12.2017 г.
29 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 28.11.2017 г.
30 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 31.10.2017 г.
You are here