Дневен ред за заседания на Общински съвет

Показване на № 
31 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.10.2018 г.
32 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.09.2018 г.
33 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.08.2018 г.
34 Извънредно заседание на Общински съвет-Банско на 17.07.2018
35 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 20.07.2018 г.
36 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.06.2018 г.
37 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.05.2018 г.
38 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 25.04.2018 г.
39 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 22.03.2018 г.
40 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.02.2018 г.
41 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.01.2018 г.
42 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 21.12.2017 г.
43 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 28.11.2017 г.
44 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 31.10.2017 г.
45 Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 28.09.2017 г.
You are here