ДНЕВЕН РЕД К-я бюджет и финанси 12.07.2018г.

 

На 12.07.2018 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния: 

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-140/27.06.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Банско и издаване на сертификати клас В.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-142/04.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно утвърждаване договор за управление на „Общински паркинги - Банско” ЕООД.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-146/05.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Сдружение за планинарство „Никола Проев – Пройката”.

4. Разглеждане на докладна с в вх. №ОС-01-147/05.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за проектиране и изграждане на обект „Кабелизация на разпределителната мрежа и слаботокови кабели на ул. „Пирин” (от кръстовището на ул. „Гоце Делчев” до кръстовището с ул. „Отец Паисий”)”.

 

 

You are here