ДНЕВЕН РЕД К-я бюджет и финанси 20.09.2018г.

На 20.09.2018 г. от 16,15 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-188/30.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно придобиване на ПИ с идентификатор 02676.501.3171 по КК и КР на гр. Банско.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-191/11.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Сдружение ФК „Балкан Добринище”.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-192/11.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно получена покана за извънредно заседание на ОС на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Благоевград, което ще се проведе на 09.10.2018г.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-194/12.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Валентина Ботева-Манчева, за участието на дъщеря й Михаела Манчева в „Детски Пирин фолк” гр. Сандански.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-195/14.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно придобиване на ПИ 021498.158.21 по КК и КР на гр. Добринище, собственост на физически лица, за задоволяване на общински нужди.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-198/14.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2018г.

 

You are here