ДНЕВЕН РЕД К-я бюджет и финанси 23.10.2018г.

На 23.10.2018 г. от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-207/15.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на месечна стипендия на Гергана Божинова.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-208/15.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Сдружение „Ски клуб Банско”.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-210/17.10.2018г.х от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2017г. съгласно Приложение №5 от Решение №803 по Протокол №40/30.08.2018г.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-211/17.10.2018г.х от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на месечна стипендия на Михаил Цинцаров.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-212/17.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за закупуване на машина за изкърпване на асфалтова настилка – инфраред технология.

 

 

 

You are here