ДНЕВЕН РЕД К-я бюджет и финанси 22.11.2018г.

На 22.11.2018 г. от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-222/25.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предложение от таксиметровите превозвачи, извършващи дейност на територията на Община Банско за актуализиране на размера на минималните и максималните цени на таксиметров превоз на територията на Община Банско.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-229/07.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за изографисване на северната стена на храм ”Св.Троица” гр. Банско.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-237/16.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за културните събития и фестивалите, предвидени в Културната програма на Община Банско за 2019г.

 

You are here