ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 20.02.2019г.

На20.02.2019г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-295/15.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение „Патронажна грижа в Община Банско”.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-296/19.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на овчарник, находящ се в имот №003361 в землището на с. Осеново.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-297/19.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на краварник, находящ се в имот №006249 в землището на с. Осеново.

 

 

You are here