ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 21.03.2019г.

На 21.03.2019г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-299/07.03.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на общинско жилище и приемане на пазарната му оценка, находящо се в гр. Банско.

 

 

You are here