ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 17.04.2019г.

На 17.04.2019г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-323/09.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на група за бански песни „Пирински бисери” за заснемане на музикален видеоклип.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-326/09.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на земя – частна общинска собственост, ПИ 21498.351.586 по КК и КР на гр. Добринище.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-327/10.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проект „Организиране на отдих с участие в курсове по избор за потребители на Защитени жилища от Община Банско” пред Фонд „Социална закрила” на МТСП.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-328/10.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансово подпомагане на Териториална съюзна организация на слепите гр. Разлог.   

 

 

You are here