ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 21.05.2019г.

На 21.05.2019г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-331/16.04.2019г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-19-69/15.04.2019г., относно Годишен финансов отчет за 2018г. на „Общински паркинги Банско” ЕООД.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-332/16.04.2019г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-19-69/15.04.2019г., относно Годишен финансов отчет за 2018г. на „Топлоснабдяване Банско” ЕООД.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-342/14.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на „Ротари клуб Банско – Разлог” за провеждане на тринадесети турнир по тенис на маса в гр. Банско.

You are here