ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 20.06.2019г.

На 20.06.2019г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-355/04.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на склад за зърнени храни, краварник и склад за зърнени храни, находящи се в имот №010058 в землището на с. Гостун.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-359/06.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно дофинансиране на млечната кухня в ДГ „Здравец” гр. Банско.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-361/12.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на манастир „Св. Вкмч Георги Зограф”, Атон, Гърция.

 

 

You are here