ДНЕВЕН РЕД Постоянната комисия по бюджет и финанси 16.07.2019 г.

На 16.07.2019 г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

 

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-376/09.07.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства по отношение на деца извън организираните ски клубове за зимен сезон 2018-2019г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-377/10.07.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Банско.

 

You are here