ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 27.11.2019г.

На 27.11.2019 г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-438/22.11.2019г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализиране на формула за разпределение на средства от местната дейност за общинските детски градини и млечна кухня в Община Банско за 2020 год. и стандарт за издръжка на едно дете.

2. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-436/11.10.2019 г. от Райна Икономова – председател на НЧ „Никола Вапцаров 1894” гр. Банско, относно допълнителна субсидия на читалището.

3. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-442/15.10.2019 г. от Димитър Мунин – председател на НЧ „Димитър Благоев 1925” гр. Добринище, относно допълнително финансиране на на читалището.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-432/21.11.2019г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно финансово подпомагане на СК „АлПиринСки” – Банско за участие в четири етапа от Световната купа по ски алпинизъм.

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-436/22.11.2019г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на стипендия на Михаил Венциславов Цинцаров.

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-437/22.11.2019г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за провеждане на Световна купа ски алпийски дисциплини в Банско от 23.01 до 26.01.2020 г.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-434/22.11.2019 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно получена покана за извънредно заседание на ОС на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Благоевград, което ще се проведе на 17.12.2019г.

 

 

You are here