Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера

Показване на № 
1 ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и дух. сфера 19.03.2020 г.
2 ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и дух. сфера 19.02.2020 г.
3 ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и дух. сфера 27.01.2020 г.
4 ДНЕВЕН РЕД Комисия по мест. п-ка в образованието и духов. сфера 27.11.2019г.
You are here