Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера

Показване на № 
1 ДНЕВЕН РЕД Комисия по мест. п-ка в образованието и духов. сфера 13.09.2019г.
2 ДНЕВЕН РЕД Комисия по мест. п-ка в образованието и духов. сфера 20.08.2019г.
3 ДНЕВЕН РЕД Комисия по мест. п-ка в образованието и духов. сфера 16.04.2019г.
4 ДНЕВЕН РЕД Комисия по образование и духовна сфера 12.02.2019г.
5 ДНЕВЕН РЕД Комисия по образование и духовна сфера 21.01.2019г.
6 ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 18.12.2018г.
7 ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 20.11.2018г.
8 ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 16.11.2018г.
9 ДНЕВЕН РЕД К-я мест. п-ка в образованието и духов. сфера 18.09.2018г.
10 ДНЕВЕН РЕД К-я мест. п-ка в образованието и духов. сфера 21.08.2018г.
11 ДНЕВЕН РЕД К-я мест. п-ка в образованието и духов. сфера 10.07.2018г.
12 ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 15.05.2018г.
13 ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 17.04.2018г.
14 ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 13.02.2018г.
15 ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 19.01.2018г.
You are here