ДНЕВЕН РЕД Комисия местна политика в образованието и духовната сфера 12.12.2017 г

На 12.12.2017 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2363/30.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Банско.

 

 

You are here