ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 19.01.2018г.

На 19.01.2018 г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2385/02.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно формула за разпределение на средства от местната дейност за общинските детски градини и млечна кухня за 2018г. и стандарт за издръжка на едно дете.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-8/15.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно проекто-бюджет приходи и разходи на Община Банско за 2018г.

 

 

You are here