ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 17.04.2018г.

На 17.04.2018 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-70/11.04.2018г. от Асен Кирицов - за кмет на Община Банско съгласно заповед №09-18-121/05.04.2018г., относно годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Банско през 2017г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-70/11.04.2018г. от Асен Кирицов - за кмет на Община Банско съгласно заповед №09-18-121/05.04.2018г., относно отчетни доклади на читалищата на територията на Община Банско.

 

You are here