ДНЕВЕН РЕД К-я мест. п-ка в образованието и духов. сфера 10.07.2018г.

На 10.07.2018 г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-141/03.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на Списъка със защитени училища в Р България за учебната 2018/2019г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-143/04.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на Списъка на средищните училища в Р България за учебната 2018/2019г.

 

 

You are here