ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 16.11.2018г.

На 16.11.2018 г. от 15,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по места политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-230/13.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно удостояване на Петър Атанасов със званието „Почетен гражданин на гр. Банско”.

 

You are here