ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 20.11.2018г.

На 20.11.2018 г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по Местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-237/16.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за културните събития и фестивалите, предвидени в Културната програма на Община Банско за 2019г.

 

 

You are here