Logo

ДНЕВЕН РЕД Комисия по мест. п-ка в образованието и духов. сфера 27.11.2019г.

На 27.11.2019г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-438/22.11.2019г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализиране на формула за разпределение на средства от местната дейност за общинските детски градини и млечна кухня в Община Банско за 2020 год. и стандарт за издръжка на едно дете.

 

 

Община Банско © 2020 All Rights Reserved. Дизайн Taurus Design