Logo

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и дух. сфера 19.02.2020 г.

На 19.02.2020 г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-466/10.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Банско за 2020 година.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-486/07.02.2020 г. от Кадев – кмет на Община Банско, относно Програма за управление на Община Банско за периода 2019 – 2023 година.

 

 

Община Банско © 2020 All Rights Reserved. Дизайн Taurus Design