Комисия по младежки дейности и спорт

Показване на № 
1 ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 13.09.2019г.
2 ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 19.08.2019г.
3 ДНЕВЕН РЕД Постоянната комисия по младежки дейности и спорт 16.07.2019 г.
4 ДНЕВЕН РЕД К-я по млад. дейности и спорт 14.02.2019г.
5 ДНЕВЕН РЕД К-я по млад. дейности и спорт 22.01.2019г.
6 ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 17.01.2019г.
7 ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 19.12.2018г.
8 ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 16.11.2018г.
9 ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 23.10.2018г.
10 ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 18.09.2018г.
11 ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 23.08.2018г.
12 ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 12.07.2018г.
13 ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 18.04.2018г.
14 ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 14.03.2018 г.
15 ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 14.02.2018г.
You are here