ДНЕВЕН РЕД Комисия младежки дейности и спорт 12.12.2017 г

На 12.12.2017 г. от 16,45 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2374/06.12.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансово подпомагане на „Таекуон-до клуб Хоук-Банско”.

 

 

You are here