ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 14.02.2018г.

На 14.02.2018 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-16/30.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение на управленска програма на кмета на Община Банско.

 

 

You are here