ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 18.04.2018г.

На 18.04.2018 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-70/11.04.2018г. от Асен Кирицов - за кмет на Община Банско съгласно заповед №09-18-121/05.04.2018г., относно годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Банско през 2017г.

 

 

You are here