ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 12.07.2018г.

 На 12.07.2018 г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-148/09.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение на Решение №650/27.02.2018г. на Общински съвет-Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-149/09.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за възнаграждения на ръководителите, ангажирани с получаване на лифт карти за свободно каращи деца за ски сезон 2017/2018г.

 

You are here